Kleine vergoedingsregeling kunstenaars


Nieuwe bedragen voor 2017
De maximale bedragen voor de kleine vergoeding kunstenaars (KVR) 2017 werden vastgesteld op:
  • 124,66 EUR/dag (voorheen 123,32 EUR/dag)
  • 2493,27 EUR/dag (voorheen 2.466,34 EUR/jaar)

De bedragen van de KVR worden ieder jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. De basisbedragen nl. 100 euro per dag en 2000 euro per jaar (artikel 17 sexies, §3 uitvoeringsbesluit RSZ-wet en artikel 1, §3, eerste lid van KB van 3 juli 2005) worden vermenigvuldigd met het gezondheidsindexcijfer van de maand september van het jaar voorafgaand aan het jaar tijdens hetwelk het nieuwe bedrag van toepassing zal zijn en gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2003.


Bron:


Jaarlijkse taks op de vzw's


Aangifteformulier

Het aangifteformulier kan je hier downloaden. Een vzw die onder de rechtspersonenbelasting ressorteert, betaalt geen belasting op resultaat maar een belasting op ‘vermogen’, zijnde de ‘vastliggende’ elementen van zijn bezittingen.
Ontvang DKPA updates

Bezorg ons je emailadres en wij houden je op de hoogte bij nieuwe updates.

Handige tools

TeamViewer is de ideale tool om via internet gratis toegang te geven tot je eigen bureaublad. Geen installatie noch adminrechten op de doelcomputer vereist.

Volg ons op Facebook

Ga naar boven
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.