Nieuwe tarieven voor bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad


De publicatie van akten

In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2017 zijn de nieuwe tarieven verschenen voor het publiceren van akten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De jaarlijkse aanpassing van de publicatiekosten gebeurt met ingang van 1 maart. Hierna volgen de nieuwe prijzen (inclusief 21% btw). Voor vzw's, ivzw's e.d. :

  • Oprichting op papier via de griffie : 187,19 EUR (voorheen 183,80 EUR)
  • Elektronische oprichting : 135,28 EUR (voorheen 132,74 EUR)
  • Aanpassing zowel op papier via de griffie als elektronisch : 126,93 EUR (voorheen 124,63 EUR)

Vanaf wanneer zijn deze nieuwe tarieven van toepassing?

Zoals eerder vermeld gaan deze nieuwe tarieven in op 1 maart 2017.


Bron:


Kleine vergoedingsregeling kunstenaars


Nieuwe bedragen voor 2017
De maximale bedragen voor de kleine vergoeding kunstenaars (KVR) 2017 werden vastgesteld op:
  • 124,66 EUR/dag (voorheen 123,32 EUR/dag)
  • 2493,27 EUR/dag (voorheen 2.466,34 EUR/jaar)

De bedragen van de KVR worden ieder jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. De basisbedragen nl. 100 euro per dag en 2000 euro per jaar (artikel 17 sexies, §3 uitvoeringsbesluit RSZ-wet en artikel 1, §3, eerste lid van KB van 3 juli 2005) worden vermenigvuldigd met het gezondheidsindexcijfer van de maand september van het jaar voorafgaand aan het jaar tijdens hetwelk het nieuwe bedrag van toepassing zal zijn en gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2003.


Bron:


Ontvang DKPA updates

Bezorg ons je emailadres en wij houden je op de hoogte bij nieuwe updates.

Volg ons op Spotify

Handige tools

TeamViewer is de ideale tool om via internet gratis toegang te geven tot je eigen bureaublad. Geen installatie noch adminrechten op de doelcomputer vereist.

Volg ons op Facebook

Ga naar boven
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.