Verenigingswerk : verhoging maandbedrag voor activiteiten die met sport te maken hebben

Het verenigingswerk laat toe dat een particulier onbelast kan vergoed worden voor het uitvoeren van bepaalde taken in bepaalde vzw’s. De voorwaarden waaraan de particulieren moeten voldoen en de activiteiten waarbinnen verenigingswerk is toegelaten kunt u raadplegen op www.verenigingswerk.be.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer bedragen dan 510,83 euro per maand en 6.130 euro per kalenderjaar.

Het maandbedrag wordt met ingang van 1/1/2019 opgetrokken naar 1.021,66 euro voor volgende sectoren :
1° Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
2° Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het jaarplafond wordt niet opgetrokken en blijft ook voor deze sectoren 6.130 euro.

Let wel : Het verenigingswerk is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk waarvan de bedragen ook zijn opgetrokken voor sommige sectoren!

Bronnen:
VSDC
kostenvergoeding vrijwilligers

Kostenvergoeding vrijwilligers : indexering bedragen + verhoging plafond voor bepaalde sectoren

De maximum bedragen van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag uitgekeerd worden zijn geïndexeerd. Voor 2019 gelden volgende bedragen :
Max. 34,71 euro/dag
Max. 1.388,40 euro/jaar

Deze grenzen gelden cumulatief en per vrijwilliger.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers die binnen één van volgende categorieën vallen, genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding:
- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
- de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
- het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Zij kunnen jaarlijks tot 1.821.10 euro (niet-geïndexeerd) ontvangen. Gekoppeld aan de spilindex komt dit neer op 2.500 euro per jaar.

Let wel : het maximum dagbedrag wordt niet opgetrokken!

De verhoging van het jaarplafond is niet mogelijk voor vrijwilligers die een sociale zekerheidsuitkering of een sociale bijstandsuitkering ontvangen.

Een vrijwilliger kan evenmin genieten van het verhoogde plafond indien hij voor dezelfde organisatie tegelijkertijd vrijwilliger en verenigingswerker is. De wet op het verenigingswerk sluit echter sowieso uit dat iemand tijdens de periode van verenigingswerk de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk kan ontvangen.

Bronnen:
VSDC
Ontvang DKPA updates

Bezorg ons je emailadres en wij houden je op de hoogte bij nieuwe updates.

Handige tools

TeamViewer is de ideale tool om via internet gratis toegang te geven tot je eigen bureaublad. Geen installatie noch adminrechten op de doelcomputer vereist.

Volg ons op Facebook

Ga naar boven
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.