Vergoedingen combineren


09 juni 2020 - Vergoeding voor dienstverplaatsingen vrijgesteld tot 0,3564 euro per kilometer vanaf 1 juli 2020.

Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Wanneer werknemers hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen zij hiervoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of om een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen. Daarbij kan hij zich baseren op de forfaitaire kilometervergoeding die van toepassing is voor de federale ambtenaren.

Het bedrag van die forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 bedraagt dit forfait 0,3564 euro per kilometer, een daling ten opzichte van het vorig bedrag (0,3653 euro/kilometer). Deze daling was te verwachten aangezien de diesel- en benzineprijs in de maand mei, een element in de berekening van deze vergoeding, lager waren dan de prijzen in dezelfde periode vorig jaar.

0,3564 euro/kilometer als “ernstige norm”

De fiscus aanvaardt de forfaitaire terugbetaling van kosten op voorwaarde dat de toegekende vergoeding is vastgesteld volgens “ernstige normen”. De kilometervergoeding die de federale overheid toekent aan haar personeel wordt beschouwd als zo een ernstige norm.

Werkgevers uit de privésector kunnen dus eveneens gebruik maken van dit kilometerforfait om de kosten die hun werknemers voor hun dienstverplaatsingen gemaakt hebben terug te betalen (volgens de FOD Financiën in principe wel beperkt tot 24 000 euro/jaar). In dat geval is de toegekende vergoeding vrij van belasting en ook van sociale bijdragen.

Opgelet

De kilometervergoeding in dit bericht is gebaseerd op eigen berekeningen en is dus nog onder voorbehoud. Het bedrag zal officieel bekendgemaakt worden via omzendbrief voor de federale ambtenaren. De fiscus bevestigt jaarlijks ook expliciet de toepassing van dit bedrag op de werkgevers uit de privésector via een circulaire.
Ontvang DKPA updates

Bezorg ons je emailadres en wij houden je op de hoogte bij nieuwe updates.

Volg ons op Spotify

Handige tools

TeamViewer is de ideale tool om via internet gratis toegang te geven tot je eigen bureaublad. Geen installatie noch adminrechten op de doelcomputer vereist.

Volg ons op Facebook

Ga naar boven
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.