kostenvergoeding vrijwilligers


Betaalt uw VZW de onkosten van haar vrijwilligers terug, dan kan ze dat doen op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van een forfaitair bedrag. De fiscus heeft op 25.01.2022 een circulaire gepubliceerd op zijn website met de nieuwe forfaitaire bedragen voor 2022. Wat moet u hierover weten?

Forfaitaire onkostenvergoeding
Dat is de onkostenvergoeding die uw VZW belastingvrij mag toekennen aan haar vrijwilligers, zonder dat daarvoor bewijsstukken voorgelegd moeten worden. Sinds 1 januari 2022 gelden de volgende bedragen: Voor bepaalde vrijwilligers (bv. in de sportsector of in vaccinatiecentra tijdens de huidige ‘boostercampagne’) geldt een hogere jaargrens van € 2.705,97 (i.p.v. € 2.600,90 in 2021).

Ook een km-vergoeding tot 2.000 km/jaar
De voormelde forfaits kan u combineren met een km-vergoeding (bv. voor verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van de activiteiten van uw VZW) van maximaal:
Bron: Circ. 2022/C/11, 25.01.2022


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.